Moduł Produkcja

enova365 Produkcja obsługuje procesy produkcji w przedsiębiorstwach, które prowadzą ją w oparciu
o zdefiniowane technologie i rejestrują zlecenia produkcyjne.

Opis

Podstawowym elementem logicznym aplikacji jest technologia o elastycznej strukturze. Do
technologii przypisuje się wzorcowe operacje, które mogą być dla nich wspólne. Surowce, koszty,
produkty, a także zasoby produkcyjne i osoby zyskują powiązanie z operacjami lub wprost z
technologiami.

Przedstawione ceny są podane jedynie dla celów informacyjnych, natomiast sama strona nie ma charakteru sklepu internetowego, nie możliwe są więc zamówienia przy użyciu tej strony. 

W przypadku zainteresowania jednym z tych rozwiązań prosimy o kontakt z nami. Możemy zaproponować bezpłatną prezentację systemów ERP oraz nieodpłatnie przeprowadzić analizę potrzeb w zakresie systemów ERP (wybór modułów oraz liczby i typu licencji)  dla potrzeb Państwa firmy oraz wycenę całościową systemu ERP (jeżeli jest konieczne również z architekturą sprzętową).