Moduł Produkcja

enova365 Produkcja obsługuje procesy produkcji w przedsiębiorstwach, które prowadzą ją w oparciu
o zdefiniowane technologie i rejestrują zlecenia produkcyjne.

Opis

Podstawowym elementem logicznym aplikacji jest technologia o elastycznej strukturze. Do
technologii przypisuje się wzorcowe operacje, które mogą być dla nich wspólne. Surowce, koszty,
produkty, a także zasoby produkcyjne i osoby zyskują powiązanie z operacjami lub wprost z
technologiami.