Moduł Handel

Kompleksowy program do obsługi zamówień i magazynu

Opis

Moduł Handel od enova365 wspiera prowadzenie działalności handlowej przedsiębiorstw z
rozmaitych sektorów. Podstawowe funkcje systemu pozwalają na tworzenie dokumentów,
zarządzaniem towarami i cenami oraz przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i
urzędach. Dodatkowo, moduł zintegrowany jest z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniając
funkcjonalność o rozliczenia z kontrahentami oraz księgową Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT