Moduł Handel

Kompleksowy program do obsługi zamówień i magazynu

Opis

Moduł Handel od enova365 wspiera prowadzenie działalności handlowej przedsiębiorstw z
rozmaitych sektorów. Podstawowe funkcje systemu pozwalają na tworzenie dokumentów,
zarządzaniem towarami i cenami oraz przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i
urzędach. Dodatkowo, moduł zintegrowany jest z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniając
funkcjonalność o rozliczenia z kontrahentami oraz księgową Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT

Przedstawione ceny są podane jedynie dla celów informacyjnych, natomiast sama strona nie ma charakteru sklepu internetowego, nie możliwe są więc zamówienia przy użyciu tej strony. 

W przypadku zainteresowania jednym z tych rozwiązań prosimy o kontakt z nami. Możemy zaproponować bezpłatną prezentację systemów ERP oraz nieodpłatnie przeprowadzić analizę potrzeb w zakresie systemów ERP (wybór modułów oraz liczby i typu licencji)  dla potrzeb Państwa firmy oraz wycenę całościową systemu ERP (jeżeli jest konieczne również z architekturą sprzętową).