Moduł Księga Inwentarzowa

Umożliwia rejestrację majątku firmy oraz jego aktualizację

Opis

System umożliwia prowadzenie ewidencji majątku firmy wg. Krajowych i Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości oraz zapewnia łatwy dostęp do analiz i raportów. Zapewnia dostęp do
pełnej weryfikacji majątku firmy oraz automatyzuje wykonywane operacje na środkach trwałych i
majątku – m.in. pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Umożliwia również
szybką analizę informacji o danym przedmiocie, dokumencie.

Przedstawione ceny są podane jedynie dla celów informacyjnych, natomiast sama strona nie ma charakteru sklepu internetowego, nie możliwe są więc zamówienia przy użyciu tej strony. 

W przypadku zainteresowania jednym z tych rozwiązań prosimy o kontakt z nami. Możemy zaproponować bezpłatną prezentację systemów ERP oraz nieodpłatnie przeprowadzić analizę potrzeb w zakresie systemów ERP (wybór modułów oraz liczby i typu licencji)  dla potrzeb Państwa firmy oraz wycenę całościową systemu ERP (jeżeli jest konieczne również z architekturą sprzętową).