Moduł Księga Inwentarzowa

Umożliwia rejestrację majątku firmy oraz jego aktualizację

Opis

System umożliwia prowadzenie ewidencji majątku firmy wg. Krajowych i Międzynarodowych
Standardów Rachunkowości oraz zapewnia łatwy dostęp do analiz i raportów. Zapewnia dostęp do
pełnej weryfikacji majątku firmy oraz automatyzuje wykonywane operacje na środkach trwałych i
majątku – m.in. pełną rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Umożliwia również
szybką analizę informacji o danym przedmiocie, dokumencie.