Moduł Kadry Place

Kompleksowe rozwiązanie dla działów kadr i płac.

Opis

Gwarantuje uporządkowanie wszystkich dokumentów związanych z pracownikami: dane personalne,
umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, aneksy czy zaświadczenia. Obszar płac pozwala na
rozliczanie etatów i zleceń. enova365 obsługuje w tym zakresie zarówno małe i duże
przedsiębiorstwa, jak i firmy o rozbudowanej strukturze. Dzięki Pulpitom Pracownika i Kierownika
enova365 usprawnia obieg dokumentów firmowych i automatyzuje rutynowe działania. enova365
jest dostosowana do prowadzenia elektronicznych teczek pracowniczych.