Moduł Kadry Place

Kompleksowe rozwiązanie dla działów kadr i płac.

Opis

Gwarantuje uporządkowanie wszystkich dokumentów związanych z pracownikami: dane personalne,
umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, aneksy czy zaświadczenia. Obszar płac pozwala na
rozliczanie etatów i zleceń. enova365 obsługuje w tym zakresie zarówno małe i duże
przedsiębiorstwa, jak i firmy o rozbudowanej strukturze. Dzięki Pulpitom Pracownika i Kierownika
enova365 usprawnia obieg dokumentów firmowych i automatyzuje rutynowe działania. enova365
jest dostosowana do prowadzenia elektronicznych teczek pracowniczych.

Przedstawione ceny są podane jedynie dla celów informacyjnych, natomiast sama strona nie ma charakteru sklepu internetowego, nie możliwe są więc zamówienia przy użyciu tej strony. 

W przypadku zainteresowania jednym z tych rozwiązań prosimy o kontakt z nami. Możemy zaproponować bezpłatną prezentację systemów ERP oraz nieodpłatnie przeprowadzić analizę potrzeb w zakresie systemów ERP (wybór modułów oraz liczby i typu licencji)  dla potrzeb Państwa firmy oraz wycenę całościową systemu ERP (jeżeli jest konieczne również z architekturą sprzętową).