Moduł Faktury

Zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży.

Opis

Zarządzaj dokumentami sprzedaży – w prosty sposób wystawiaj faktury i definiuj ceny i korzystaj z
raportów. Dodatkowo, moduł zintegrowany jest z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniając
funkcjonalność o rozliczenia z kontrahentami oraz księgową Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT