Moduł Faktury

Zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży.

Opis

Zarządzaj dokumentami sprzedaży – w prosty sposób wystawiaj faktury i definiuj ceny i korzystaj z
raportów. Dodatkowo, moduł zintegrowany jest z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniając
funkcjonalność o rozliczenia z kontrahentami oraz księgową Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT

Przedstawione ceny są podane jedynie dla celów informacyjnych, natomiast sama strona nie ma charakteru sklepu internetowego, nie możliwe są więc zamówienia przy użyciu tej strony. 

W przypadku zainteresowania jednym z tych rozwiązań prosimy o kontakt z nami. Możemy zaproponować bezpłatną prezentację systemów ERP oraz nieodpłatnie przeprowadzić analizę potrzeb w zakresie systemów ERP (wybór modułów oraz liczby i typu licencji)  dla potrzeb Państwa firmy oraz wycenę całościową systemu ERP (jeżeli jest konieczne również z architekturą sprzętową).