Moduł Business Intelligence

Dostarcza aktualne wskaźniki biznesowe i raporty z wszystkich obszarów systemu.

Opis

enova365 Business Intelligence dostarcza uporządkowanego, jednolitego i wiarygodnego zbioru
danych, który stanowi doskonałe źródło do odkrywania wiedzy nie tylko przez analityków i kadrę
kierowniczą, ale także przez wszystkich operatorów systemu enova365. Daje również możliwość
tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych w dowolnie wybranym zewnętrznym narzędziu
analitycznym oraz wykonania zapisu danych z logiki biznesowej