Moduł Business Intelligence

Dostarcza aktualne wskaźniki biznesowe i raporty z wszystkich obszarów systemu.

Opis

enova365 Business Intelligence dostarcza uporządkowanego, jednolitego i wiarygodnego zbioru
danych, który stanowi doskonałe źródło do odkrywania wiedzy nie tylko przez analityków i kadrę
kierowniczą, ale także przez wszystkich operatorów systemu enova365. Daje również możliwość
tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych w dowolnie wybranym zewnętrznym narzędziu
analitycznym oraz wykonania zapisu danych z logiki biznesowej

Przedstawione ceny są podane jedynie dla celów informacyjnych, natomiast sama strona nie ma charakteru sklepu internetowego, nie możliwe są więc zamówienia przy użyciu tej strony. 

W przypadku zainteresowania jednym z tych rozwiązań prosimy o kontakt z nami. Możemy zaproponować bezpłatną prezentację systemów ERP oraz nieodpłatnie przeprowadzić analizę potrzeb w zakresie systemów ERP (wybór modułów oraz liczby i typu licencji)  dla potrzeb Państwa firmy oraz wycenę całościową systemu ERP (jeżeli jest konieczne również z architekturą sprzętową).